Sedacja Wziewna N2O

Home / Sedacja Wziewna N2O

Sedacja wziewna jest definiowana jako stan ograniczonego poziomu świadomości wywołany metodami farmakologicznymi, który pozwala Pacjentowi na zachowanie reakcji stosownych do fizycznych bodźców lub poleceń słownych. Pacjent w sedacji nie odczuwa lęku, mimo że ma ograniczoną orientację i zmniejszoną zdolności koncentracji uwagi, współpracuje z wykonującym zabieg. Zachowane są odruchy obronne i wydolność oddechowa. Bardzo szybko powraca do pełnej świadomości. Podtlenek azotu („gaz rozweselający”) jest bezbarwnym, bezzapachowym gazem o lekko słodkawym smaku, który jest używany w trakcie leczenia stomatologicznego celem uspokojenia oraz rozluźnienia zestresowanego pacjenta. Wdychany podtlenek azotu wywołuje uczucie euforii oraz odprężenia. W trakcie sedacji Pacjent może odczuwać: zawroty głowy, uderzenia gorąca oraz mrowienie głównie na skórze twarzy, rąk i stóp. W warunkach gabinetu stomatologicznego podtlenek azotu nie ma możliwości wywołania głębokiej narkozy lub snu – Pacjent może swobodnie przełykać, mówić oraz kaszleć, a także pozostaje przytomny i oddycha samodzielnie. GAZ JEST ELIMINOWANY WYŁĄCZNIE PRZEZ ODDYCHANIE I NIE JEST METABOLIZOWANY W ORGANIZMIE.
Czas trwania zabiegu sedacji wziewnej podtlenkiem azotu jest uzależniony od czasu trwania właściwego leczenia i wynosi od około 10 minut nawet do około 1,5h. Minimalna ilość wizyt to dwie.Podczas pierwszej pacjent jest kwalifikowany do zabiegu,a na drugiej odbywa się planowy zabieg sedacji wziewnej.