Protetyka

Home / Protetyka

Protetyka to dziedzina stomatologii skierowana do pacjentów z brakami uzębienia własnego – zarówno pojedynczego zęba, kilku zębów jak i całkowitym brakiem uzębienia. Głównym zamierzeniem tej specjalności jest w taki sposób zrekonstruować zgryz pacjenta aby spełniał swoją funkcję czynnościową oraz estetyczną. Przywrócenie ciągłości łuków zębowych ma wpływ na ogólną czynność żucia, stawy skroniowo – żuchwowe, mięśnie, a także komfort psychiczny, lepsze samopoczucie i satysfakcję pacjenta.

 1. Pojedynczy brak zęba:
  – korona,
  – implant.
 2. Brak kilku zębów:
  – most,
  – proteza kilku zębów,
  – implanty.
 3. Całkowity brak zębów:
  – mosty na implantach,
  – protezy na implantach,
  – protezy całkowite.

Korona – stałe uzupełnienie protetyczne odtwarzające znaczny ubytek korony klinicznej zęba. Korony mogą być wykonywane ze stopu metalu licowanego kompozytem lub ceramiką lub stosuje się korony pełnoceramiczne bez podbudowy metalowej, wytwarzane za pomocą technologii CAD/CAM.

Mosty – w przypadku braku jednego czy kilku zębów i jeżeli chcemy uniknąć zastosowania protezy ruchomej. Cementujemy je na stałe, na bazie własnych zębów tzw. filarowych. Korzystne z powodu uniknięcia dyskomfortu związanego z użytkowaniem protezy ruchomej ale stwarzają konieczność szlifowania zębów filarowych. Wysoka estetyka i trwałość ponieważ są to „połączone korony”a więc wykonywane są jak korony z porcelany na podbudowie metalowej lub ceramiki na bazie tlenku cyrkonie.

Protezy ruchome – w przypadku braku jednego zęba (mikroproteza) kilku lub całego uzębienia własnego (proteza całkowita), są alternatywą gdy pacjent nie zdecyduje się na implanty oraz korony i mosty. W zadowalający sposób odbudowują braki zębowe, dzięki starannemu przygotowaniu dopasowują się do pozostałego uzębienia po okresie adaptacji zapewniają normalne funkcjonowanie pacjenta czasem dodatkowo szynują pozostałe zęby własne, stabilizując je i są wręcz zalecane np. w leczeniu paradontozy, szeroki wybór pozwala dostosować je do indywidualnych preferencji pacjenta (akrylowe, elastyczne: acetalowe, nylonowe, szkieletowe) mogą być elementem w tak zwanych pracach kombinowanych razem z koronami, mostami i implantami dając wtedy jeszcze lepsze: efekt estetyczny, utrzymanie protezy oraz jej stabilizację, warunki higieniczne a także funkcjonalność.