Gwarancja

Gwarancja na uzupełnienie protetyczne

1 rok

Protezy zębowe

1 rok

Korony i mosty protetyczne

Gwarancji nie udziela się na:

 • Korony i mosty tymczasowe( akrylowe)
 • Mikroprotezy do 3 punktów o mocno ograniczonej płycie
 • Wszelkie naprawy protetyczne z wyjątkiem napraw gwarancyjnych
 • Protezy natychmiastowe i nakładowe
 • Uzupełnienia płyt protez wynikające z zaniku podłoża w procesie starzenia się organizmu
 • Uszkodzenia (złamania, pęknięcia, przetarcia) oprotezowania wynikające z naturalnego procesu osiadania protez
 • Gwarancji nie podlega uszkodzenia oprotezowania spowodowane ingerencją pacjenta lub innych napraw nieuprawnionych osób ( samodzielne klejenie przez pacjenta)
 • Elementy metalowe przeginane i odkształcane w protezach szkieletowych i osiadających
 • Oprotezowanie naprawiane w innych pracowniach protetycznych,
 • Oprotezowanie niepoddawane wymaganym kontrolom w gabinecie stomatologicznym ( co najmniej raz na 6 miesięcy)
 • Wszelkie uszkodzenia mechaniczne oprotezowania dokonane poza jamą ustną
 • Cząstkowe leczenie protetyczne przy niepodjęciu lub niedokończeniu kompleksowego leczenia stomatologicznego.